hitsPHP
Hits:
158587
Bezoekers:
116361


hitsPHP is een eenvoudige teller van het aantal bezoekers van een website en/of het aantal keren dat pagina's van de website geopend worden. Zoals de naam al aangeeft is de teller gemaakt met behulp van PHP-scripts. hitsPHP is geen tool voor het analyseren van de bezoeken van een website!

Enkele eigenschappen:
 • Telt aantal geraakte pagina's, aantal bezoekers of beide
 • Werkt zonder cookies
 • Bezoeken van bots van zoekmachines kunnen uitgesloten worden van de telling
 • Tellingen van bezoeken van bots van zoekmachines kunnen in een apart bestand bijgehouden worden
 • De teller kan gebruikt worden vanuit andere PHP-scripts en met gebruik van AJAX vanuit HTML-pagina's
Enkele instelbare opties:
 • Locaties van de benodigde bestanden
 • Telresultaten weergeven ja/nee
 • Hits van bots van zoekmachines uitsluiten van telling ja/nee
 • IP-adressen uitsluiten van de telling
 • De tijd tussen bezoeken van terugkerende bezoekers die bepaalt of een terugkerende bezoeker wel of niet als "nieuwe" bezoeker geldt

Broncode downloaden
hitsPHP is a simple counter of the number of vistors of a website and/or the number of times the pages of a website have been hit. As the name already indicates, this counter consists of PHP-scripts. hitsPHP is not a tool for analysing website visits!


A few features:
 • Counts the number of pages hit, the number of visitors or both
 • Does not use cookies
 • Hits by search engine bots can be excluded from the counts
 • Counts of search bot hits can be stored in a separate file
 • The counter can be called from other PHP-scripts and with the use of AJAX from HTML pages

A few configurable options:
 • Locations of the counter files
 • Display counts yes/no
 • Exclude hits by search engine bots yes/no
 • Exclude IP addresses
 • The time between returning visits by which the counter decides if the returning visitor counts as a "new" visitor


Download source code
Broncode licentie / Source code license: GNU GPL
This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

Startpagina
Copyright 2012 - 2018 Theo Solberg. Alle rechten voorbehouden. / All rights reserved.
Copyright GPL3 logo: GNU